“De kracht van het team is elk teamlid.
De kracht van elk teamlid is het team.”

 

Het team

logopedie

Anouk De Muylder

Ik studeerde in 2018 af als master in de logopedische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Mijn liefde voor het vak en kinderen deed mij meteen in het werkveld stappen. Drie jaar lang werkte ik als zelfstandig logopediste in een groepspraktijk. Samen met mijn collega-logopediste Helene, startte ik in 2022 de multidisciplinaire praktijk Kracht op. Met deze praktijk wil ik de onderlinge samenwerking tussen paramedici versterken, de cliënt en zijn hulpvraag centraal zetten en de kracht in iedere cliënt naar boven brengen/erkennen. Gebeten door het levenslang leren volg ik regelmatig bijscholingen. Zo volgde ik in 2020 het postgraduaat Leerstoornissen aan Artevelde hogeschool.

 Gedeconventioneerd logopediste en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

Specialisaties

 Leerstoornissen
 Taalstoornissen
 Articulatiestoornissen
 Oromyofunctionele stoornissen


Opleidingen
 OroMyoFunctionele Therapie basiscursus (2020)

 Hoe herken je toekomstige leerproblemen? (2020)

 Rol van executieve functies bij het leren lezen (2020)

 Postgraduaat leerstoornissen (2020-2022)

 Autisme en het brein (2021)

 Taalmaatjes (2021)

 Intensieve bijscholing rekenwereld tot 1000 (2021)

 Digitaliseren als zelfstandig logopedist (2021)

 Fonologie in de praktijk (2022)

 OroMyoFunctionele verdiepingscursus (2022)

Helene Rasschaert

Sinds jonge leeftijd was ik reeds overtuigd dat ik logopediste wou worden. Gebeten door taal en communicatie, met alles wat daar invloed op heeft. Na mijn opleiding tot logopediste breidde ik mijn kennis verder uit in de postgraduaatopleiding ‘Vroegbegeleiding bij ontwikkelingsstoornissen’ en bleef ik daarna ook het principe van levenslang leren toepassen. Ik sta intussen reeds 10 jaar in het werkveld en zette nu samen met mijn collega Anouk de stap naar ons multidisciplinair team. Ook in de nieuwe praktijk wil ik inzetten op het creëren van een warme, open sfeer die kinderen de ruimte geeft om fouten te durven maken en te groeien. Veerkracht opbouwen om met moeilijkheden te kunnen omgaan, is voor veel kinderen een uitdaging. Daar wil ik ze heel graag in ondersteunen.

 Gedeconventioneerd logopediste en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

Specialisaties
 Taalstoornissen
 Leerstoornissen
 Articulatiestoornissen
 Oromyofunctionele stoornissen

Opleidingen
 Postgraduaat vroegbegeleiding bij ontwikkelingsstoornissen (2011-2012)
 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 (2016)
 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (2017)
 Logopedie bij jonge kinderen: stimuleren van communicatieve interactie en taal (2017)
 Leesplezier en leesvaardigheid bij kinderen verhogen (2018)
 Oromyofunctionele therapie basiscursus (2020)
 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext (2020)
 Oromyofunctionele therapie verdiepingscursus (2022)
Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen (2022)

psychologie

Elien Braem

Ik ben klinisch psychologe binnen het team Kracht. Reeds geruime tijd ben ik geboeid door de kwetsbaarheid en psyche van de mens. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en werken op maat van de cliënt zijn essentieel. In een veilige omgeving is er oog voor krachten en steunbronnen om samen actief op weg te gaan en te werken aan problemen en moeilijkheden. In het psychologische werkveld heb ik ervaring opgedaan op de oncologische dienst van het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis te Aalst.

Omgaan met ziekte, rouwverwerking en het ondersteunen van de omgeving kwamen hier aan bod. Ik heb voorafgaand ook een opleiding bachelor in de orthopedagogie afgerond. Naast zelfstandig psychologe binnen de praktijk werk ik bij het CLB als trajectbegeleider. Ik bied gesprekstherapie aan bij (jong)volwassenen en diagnostiek bij kinderen.

Aangesloten bij de psychologencommissie (Erkenningsnummer 962131996)   

Specialisaties
 Gesprekstherapie bij jongvolwassenen  
Diagnostiek bij kinderen  
Rouwbegeleiding  


Opleidingen
Bachelor orthopedagogie  
Master klinische psychologie   

 

Emma Claus

Ik ben de kinderpsycholoog binnen het team. Al heel vroeg werd ik geboeid door de gezondheid
van de mens. Dit is later uitgegroeid tot een interesse in de moeilijkheden die kinderen en gezinnen kunnen ervaren. Ik heb een master in de klinische psychologie behaald. Tijdens mijn studies heb ik ervaring opgedaan bij kinderen met zowel kort- als langdurige zorgen. Meer specifiek heb ik gewerkt met kinderen met leerstoornissen en de problemen die hierbij ontstaan binnen zichzelf en in relatie met hun omgeving. Het opbouwen van een cliëntenrelatie en het samen zoeken naar oplossingen is voor mij heel belangrijk. Jij bent namelijk expert over je eigen gevoelens, gedachten en gedragingen. Het doel is dat je je eigen kracht en tools vindt om zelf met huidige en toekomstige problemen om te gaan.Ik bied therapie aan bij kinderen (en hun omgeving) en diagnostiek bij kinderen.

Aangesloten bij de psychologencommissie (Erkenningsnummer 992.136.927)   

Specialisaties
Gesprekstherapie en speltherapie bij kinderen  
Diagnostiek bij kinderen
Psycho-educatie bij leerstoornissen  
  Emotionele en gedragsmatige stoornissen

Opleidingen
  Bachelor klinische psychologie
Master klinische psychologie
  Emotieregulatietraining (EuREKA)  

 

Ergotherapie

Zoë Christiaens

Ik ben de ergotherapeut binnen dit team. Naast mijn diploma ergotherapie behaalde ik ook het diploma leerkracht lager onderwijs. Naast zelfstandig ergotherapeut binnen deze praktijk, werk ik ook als ergotherapeut in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) in de unit ADHD/ASS. De combinatie van mijn opleidingen en werkervaringen geeft mij een ruim beeld op de ontwikkeling van kinderen en de mogelijke hindernissen.

“Een gelukkig en gemotiveerd kind leert veel meer bij.” Dit is een mindset die ik zelf ook nastreef. Als gemotiveerde ergotherapeut volg ik regelmatig bijscholingen en vormingen.

Voor mij is het belangrijk dat het kind centraal staat. Kijken naar de sterktes en kwaliteiten van het kind in combinatie met de interesses, vrije tijdsinvulling en context zijn dan ook zeer belangrijke factoren. Samen met jullie gaan we aan de slag en creëren we een veilige ruimte om te groeien op alle vlakken.

 Erkend ergotherapeute

 

Specialisaties

 Psychomotoriek
 Executieve functies
 ADL
 Rekentherapie
Typ10
ASS/ADHD