“Kracht bestaat niet uit spieren,

maar uit een

ontembare wil.”

(Gandhi)

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline die wordt ingezet bij de begeleiding van mensen in alle leeftijdsfasen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningsomgeving. Onze ergotherapeute richt zich op kinderen en jongeren tussen 3-16 jaar met onderstaande problematieken.

Aanmelding

In een aanmeldingsgesprek overlopen we samen de hulpvraag en probeer ik een algemeen beeld te krijgen van het kind en zijn context. Tijdens dit verkennend gesprek kijken we niet alleen naar de moeilijkheden, maar ook naar de sterktes en mogelijkheden.

Samen stellen we een therapieplan op en gaan we aan de slag.

 

Therapievormen

Individuele therapie

Ouder – kind

Brussen (broer-zus)

 

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we samen bespreken hoe we het therapieplan opstellen en welke therapievormen we hierbij gebruiken.

Erogtherapeute in het team

Zoë Christiaens
Psychomotoriek - Executieve functies - ADL - Rekentherapie - Typ10 - ASS/ADHD
Zoë Christiaens
motoriek - executieve functies - ADL -
rekentherapie - TYP10 - ASS/ADHD

Ergotherapeute in het team

Zoë Christiaens
Psychomotoriek - executieve functies - ADL -
rekentherapie - TYP10 - ASS/ADHD

Ergotherapeute
in het team

Tarieven

Psychomotoriek en fijne motoriek

Kinderen ontwikkelen zich normaal gezien spelenderwijs. Al bewegend breiden ze hun mogelijkheden uit. We maken hierbij o.a. een onderscheid tussen: 

grove motoriek (vb. zwaaien, lopen, kruipen, fietsen,…) 

fijne motoriek (knippen, tekenen, rijgen, grijpen, manipulatie van een voorwerpen, schrijven,…) 

lateralisatie (vb. het maken van omkeringen, van rechts naar links schrijven,…). 

Soms stelt men een vertraagde ontwikkeling bij een kind vast.   Psychomotoriek is het samengaan van geest (psyche) en bewegen (motoriek). De geest stuurt de bewuste bewegingen, dus denkpatronen kunnen doelbewust beïnvloed worden door bepaalde bewegingspatronen. Indien een kind problemen heeft met de psychomotoriek, kan het moeilijkheden op motorisch vlak (fijne motoriek, grove motoriek of coördinatie) maar ook met aandacht, taakhouding, stilzitten, angst om te falen en volhouden ondervinden. Voor deze kinderen is het belangrijk zo vroeg mogelijk in te grijpen. Tijdens de sessies wordt gewerkt naar minder frustraties en spanningen bij en meer groeimogelijkheden van het kind.   
Executieve functies 

Onze executieve functies zorgen ervoor dat we dagdagelijks ons gedrag, onze emoties en onze gedachten kunnen sturen en gericht kunnen inzetten. Deze vaardigheden zijn nog niet aanwezig bij de geboorte. Vanaf kleuterleeftijd kan een kind deze ontwikkelen via krachtige interacties en oefeningen. Daarnaast loopt de ontwikkeling samen met de hersenontwikkeling. Zwakkere executieve functies komen vaak voor bij kinderen met medische, psychiatrische en neurologische ontwikkelingsstoornissen of ook zonder onderliggende oorzaak. 

De ergotherapeute biedt ondersteuning bij: 

Reactie-inhibitie (impulscontrole + nadenken over wat je doet) 

Emotieregulatie (emoties reguleren om gedragingen te kunnen controleren) 

Volgehouden aandacht (training op aandacht ondanks prikkels) 

Taakinitiatie (zonder aarzelen op efficiënte manier aan taak starten) 

Flexibiliteit (gedrag en planning kunnen aanpassen bij nieuwe situaties) 

Planning en organisatie (enkelvoudige/ meervoudige opdrachten, snelheid en zelfstandigheid, uitvoeren routinehandelingen, …)

Metacognitie en zelfmonitoring (zelfevaluatie, inzicht in eigen kennen en kunnen) 

Werkgeheugen (info in het geheugen kunnen onthouden, bewerken en toepassen) 

ADL (activiteiten dagelijks leven)

Vanaf de leeftijd van drie jaar kunnen kinderen t.g.v. een motorisch en/of inzichtelijk stoornis, moeilijkheden ondervinden bij ADL-activiteiten zoals het aan- en uitkleden, het hanteren van bestek, het knopen van veters. De ergotherapeute ondersteunt en helpt uw kind om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hierbij kunnen hulpmiddelen ingezet worden en de nodige tips meegegeven worden om transfer naar dagelijks leven mogelijk te maken. Voor deze therapie hanteert de therapeut een taakgerichte aanpak waarbij zowel sterke als minder sterke punten in acht worden genomen.

 

Rekentherapie

De ergotherapeute ondersteunt
kinderen die moeilijkheden hebben met: 

Voorbereidende rekenvaardigheden (conservatie, correspondentie, classificatie, seriatie, maatbegrip, subitizeren) 

Algemeen rekenzicht zoals waarde van cijfers, lezen en schrijven van getallen, inzicht in breuken, maateenheden, … 

Hoofdrekenen, cijferen en volgen van procedures 

Toepassingen, abstracte rekentaal en vraagstukken omzetten naar concrete bewerking 

Splitsingen, maal- en deeltafels automatiseren 

Ruimtelijk inzicht en oriëntatie

 

Typ 10

Vanaf de leeftijd van 10 jaar wordt van kinderen verwacht dat ze meer en meer aan de slag gaan met de computer. Vlot blind kunnen typen is hierbij een mooi voordeel. In 10 lessen leert jouw kind typen op eigen tempo. De methode is daarnaast ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, dyslexie, DCD,…

ASS/ADHD ondersteuning

Door de expertise in ASS (AutismeSpectrumStoornis) en ADHD van onze ergotherapeute kan ook hier op worden ingezet tijdens de ergotherapie. Je kan bij haar terecht voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren. Onze ergotherapeut kan jouw kind en jouw gezin helpen bij:

 Inzicht in (eigen) autisme en psycho-educatie (ism onze kinderpsycholoog)

 Omgaan met verandering, gevoelens en emoties

 Zelfredzaamheid stimuleren

 Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, vriendschappen,…)

 Begeleiding executieve functies

 Contact met school/leerkracht/stageplaats

 Inzicht krijgen in en omgaan met conflict – en probleemsituaties

 Vrijetijdsbesteding