“Door veerkracht kan je vliegen.

Vleugels zijn nu eenmaal gemaakt uit veren.”

Logopedie

Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep waarbij problemen met communicatie centraal staan. Het woord ‘logopedie’ is samengesteld uit de Griekse woorden ‘logos’ (gesproken woord) en ‘plaidein’ (opvoeden). Logopedie betekent dus ‘opvoeden tot het gesproken woord’. Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol. De logopedistes in ons team staan in voor de preventie, het onderzoek en de behandeling van onderstaande problematieken. 

Eenvoudig aanmelden

Logopedistes in het team

Helene Rasschaert
Taalstoornissen - Leerstoornissen - Spraakklankstoornissen - OMFT
Anouk De Muylder
Taalstoornissen - Leerstoornissen - Spraakklankstoornissen - OMFT
Helene Rasschaert
Taalstoornissen - Leerstoornissen - Spraakklankstoornissen - OMFT
Anouk De Muylder
Taalstoornissen - Leerstoornissen - Spraakklankstoornissen - OMFT

Logopedistes in het team

Helene Rasschaert
Taalstoornissen - Leerstoornissen - Spraakklankstoornissen - OMFT
Anouk De Muylder
Taalstoornissen - Leerstoornissen - Spraakklankstoornissen - OMFT

Logopedistes in het team

Tarieven

Tarieven

 PRIJSTEGEMOETKOMING
Intake & adviesgesprek€ 50 Geen tegemoetkoming
Logopedisch onderzoek (per 30min.)€ 40,54

via RIZIV: € 25,66

aanvullende verzekering: geen tegemoetkoming 

Therapie 30 min. (op praktijk)€ 33,40

via RIZIV: € 22,83 (praktijk) / € 21,36 (school)

aanvullende verzekering: voorwaarden per ziekenfonds

Therapie 30 min. (op school)

(+ verplaatsingskost € 1)

€ 33,40
Therapie 60 min. (op praktijk)€ 67,07

via RIZIV: € 45,89

aanvullende verzekering: voorwaarden per ziekenfonds

Evolutiebilan€ 66,80

via RIZIV: € 36,27

aanvullende verzekering: voorwaarden per ziekenfonds

Evolutiegesprek€ 20 Geen tegemoetkoming
Schooloverleg (MDO)
(één gesprek inbegrepen)

€ 33,40 (30 min.)

€ 67,07 (60 min.)

Geen tegemoetkoming
Eindverslag€ 20 Geen tegemoetkoming

Specialisaties

Leerstoornissen

Leerstoornissen komen voor bij 5 à 10 % van de kinderen. Als je een leerstoornis hebt, zijn er geen andere aanwijsbare problemen met intelligentie, gedrag, aandacht of tekorten op het gebied van gehoor of zicht die een verklaring geven voor het bestaan van deze problematiek.

Met dyslexie bedoelt men hardnekkige tekorten op het vlak van leessnelheid en/of accuraatheid van lezen en/of op het gebied van het leren spellen.

Daarnaast is er nog dyscalculie wat verwijst naar hardnekkige problemen met de automatisering van de tel- en rekenvaardigheden.

Taalstoornissen

Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of de taalontwikkeling een gestoord verloop kent in vergelijking met leeftijdsgenootjes. De taalontwikkelingsstoornis kan specifiek zijn (op zichzelf staand) of niet specifiek. Bij een specifieke TOS is er geen duidelijke oorzaak aanwezig. Bij een niet-specifieke TOS is er wel sprake van een duidelijke oorzaak zoals een verminderd gehoor, een verstandelijke beperking, neuropsychiatrische stoornissen (zoals ADHD of autisme) of onvoldoende taalaanbod. Als deze taalstoornis erg hardnekkig is, spreekt men ook van dysfasie.

Myofunctionele stoornissen

Afwijkende mondgewoonten (o.a. duimzuigen, habitueel mondademen, infantiel slikpatroon, …) kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het gebit en de kaakstructuren. Daarnaast kunnen deze gewoonten leiden tot gehoor- en articulatieproblemen.

Via gedragstherapie zal de logopedist helpen om de negatieve gewoonten te doen verdwijnen en het gewenste gedrag te laten toenemen. De logopedist zal tijdens deze intensieve therapie regelmatig oefeningen meegeven om ook thuis mee aan de slag te gaan.

Logopedistes team Kracht

Spraakklankstoornissen

Als kind leren we klanken stap voor stap uitspreken en gebruiken in woorden. Specifieke klanken of klankcombinaties worden soms verkeerd uitgesproken of zijn nog niet verworven. Dan spreken we van een fonetische stoornis. Wanneer bepaalde klanken vervangen worden door andere klanken of worden weggelaten, spreken we van een fonologische stoornis. Hierbij kan het kind de klank wel geïsoleerd uitspreken, maar heeft het moeite met het gebruiken van de klank in een woord. Het kind heeft dan onvoldoende ontdekt hoe woorden in elkaar zitten. Sommige fonologische processen komen voor binnen de normale taalontwikkeling. Wanneer deze langer aanhouden dan normaal of afwijkend zijn, kan een logopedist helpen om de regels van het klanksysteem te ondersteunen.