Multidisciplinair team Kracht is toegewijd aan het beschermen en respecteren van je privacy. We zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken om de diensten aan te bieden waar je ons om hebt gevraagd.

 

Indien je op onze website een formulier hebt ingevuld, worden de in dat formulier gevraagde gegevens in een besloten databank bewaard, conform de huidige Europese privacywetgeving. Deze persoonsgegevens worden enkel aangewend voor het doel waarvoor je een formulier indiende. Ze zullen niet gebruikt worden voor andere, al dan niet marketinggerelateerde, doeleinden; noch doorgegeven aan derden.

 

Deze persoonsgegevens worden niet automatisch verwijderd. Ze kunnen echter wel op elk moment worden geschrapt op aanvraag. Het volstaat hiervoor een te mailen naar info@praktijkkracht.be. 

 

Ben je patiënt bij Multidisciplinair team Kracht, dan worden je persoonlijke gegevens uiteraard ook bijgehouden in je persoonlijke patiëntendossier. Ook deze dossiers worden volledig conform de geldende wetgeving beheerd. Meer informatie hieromtrent kan steeds ingewonnen worden bij jouw behandelende therapeut.